Badanie wzroku

Gabinet okulistyczny

Nasz zespół

dr n. med.

Piotr Gozdek

specjalista chorób oczu

dr n. med.

Katarzyna Piasecka

specjalista chorób oczu

dr n. med.

Ewa Studzińska

specjalista chorób oczu

lek. med.

Aleksandra Falana

specjalista chorób oczu

Diagnostyka i leczenie chorób oczu dorosłych i dzieci, w tym:

 • komputerowe badanie wad wzroku (automatyczny – komputerowy – pomiar refrakcji),
 • badanie ostrości wzroku,
 • badanie OCT (Optyczna Koherentna Tomografia Oka)
 • badanie pola widzenia,
 • diagnostyka przedniego odcinka oczu,
 • dobór szkieł korekcyjnych,
 • badanie w lampie szczelinowej,
 • badanie dna oka – ocena tarczy nerwu wzrokowego, plamki żółtej, siatkówki,
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
 • badanie siatkówki trójlustrem Goldmanna,
 • gonioskopia,
 • badanie widzenia stereoskopowego oraz barwnego, 
 • kwalifikacje do operacyjnego leczenia: zaćmy, jaskry, powikłań ocznych cukrzycy, chorób siatkówki,
 • aplikacja soczewek kontaktowych:
 • dobór soczewek kontaktowych, w tym terapeutycznych, – konwencjonalnych, – do planowej wymiany: dwutygodniowych, jednomiesięcznych,
 • prowadzenie pacjentów stosujących soczewki (kontrole okresowe),

Orzecznictwo okulistyczne:

 • zaświadczenia dla lekarzy medycyny pracy,
 • zaświadczenia dla lekarzy uprawnionych do badań kierowców,
 • opinie okulistyczne o uszczerbku na zdrowiu.