Badanie wzroku

Gabinet optometrystyczny

Nasz zespół

Piotr Kurp

dyplomowany optometrysta

Aleksandra Rembacz

dyplomowany optometrysta

Katarzyna Nowak

dyplomowany optyk

Wioletta Pijanka

asystent sprzedaży

Na czym polega badanie optometrystyczne?

Badanie przez optometrystę – pomiar refrakcji to nasza specjalność, jest to badanie mające na celu zdiagnozowanie i korygowanie wad wzroku takich jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm. Profesjonalne badanie wzroku nie może ograniczać się do badania komputerowego a niestety jest to częsta praktyka w wielu gabinetach.

U nas badanie zajmuje często ponad pół godziny. W tym czasie optometrysta  przeprowadza szczegółowy wywiad, określa precyzyjnie wadę wzroku, za pomocą specjalnych testów, bada pod kątem astygmatyzmu i wykonuje wiele innych czynności sprawdzających układ wzrokowy. Oczywiście całość kończy się zaproponowaniem odpowiednich okularów bądź soczewek kontaktowych.

Gabinet optometrysty – badanie obejmuje:

  • komputerowy pomiar refrakcji ( komputerowe badanie wzroku)

  • pomiar wady refrakcji do dali i do bliży

  • pomiar widzenia obuocznego

  • pomiar sprawności akomodacji i konwergencji

  • przepisanie odpowiednich szkieł korygujących wady wzroku. (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, prezbiopia)